EOS 2019

Varmt välkommen till Svenska Eosinofil Esofagitdagen 2019!

Plats för Svenska Eosinofil Esofagitdagen är Grönwallsalen på Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Detta möte är ett nytt initiativ med tvärvetenskapliga förtecken och riktar sig till alla discipliner som kommer i kontakt med misstänkt eller känd Eosinofil Esofagit. Då sjukdomen drabbar alla åldrar lämpar sig mötet för läkare, sjuksköterskor och dietister som är verksamma inom såväl barn- som vuxen sjukvården. Mötet kommer att ha en tydlig klinisk profil men lämpar sig även för forskare inom området som kan få en djupare förståelse för de symtom patienterna drabbas av samt kunskap om utredning och behandling.

Eosinofil Esofagit är en relativ ny sjukdom. Första gången man beskrev en koppling mellan eosinofil inflammation i matstrupen och sväljningssvårigheter var 1978. Det kom att dröja till 1993 innan Eosinofil Esofagit beskrevs som en egen sjukdom. Först på senare år har Eosinofil Esofagit börjat uppmärksammas allt mer inom svensk sjukvård. Hur många som nyinsjuknar i Eosinofil Esofagit är inte helt känt, men kring 1/10 000 och år har rapporterats och att antalet är i stigande.

Ambitionen är att alla ska uppleva ett möte av hög kvalité och med stor relevans för det kliniska arbetet kring patienter med Eosinofil Esofagit. Mötet kommer att avslutats med en kort sammanfattning av dagen och tillsammans med medverkande föreläsare belyser vi viktiga frågor för framtiden för patienter med Eosinofil Esofagit.

Välkomna!

Marie Carlson
Professor, Överläkare
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Christine Wennerås
Professor, Överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Program

09.00-09.30Registrering och kaffe
09.30-09.40

Välkommen
Professor Marie Carlson, Uppsala och Professor Christine Wennerås, Göteborg

09.40-10.10Immunopatogenes vid Eosinofil Esofagit – vad vet vi?
Professor Christine Wennerås, Göteborg
10.10-10.45Eosinofil Esofagit hos barn- 20 års erfarenhet i Göteborg
Docent Robert Saalman, Göteborg
10.45-11.15Kaffepaus
11.15-11.50Akut insjuknande vid Eosinofil Esofagit – ÖNH-läkarens Perspektiv
Med Dr Helen Larsson, Trollhättan
11.50-12.30Eosinofil Esofagit hos vuxna – gastroenterologens och patologens perspektiv
Professor Marie Carlson, Uppsala och Docent Alkwin Wanders, Umeå
12.30-13.30Lunch
13.30-14.10Barn-och vuxenallergologens syn på Eosinofil Esofagit – utredning och behandling
Professor Christer Janson, Uppsala och Docent Caroline Nilsson, Stockholm
14.10-14.30Kostbehandling vid Eosinofil Esofagit – Hur svårt är det att följa diet? Vilka är resultaten?
Barndietister Anna Klebom, Alingsås och Mirja Augustsson, Göteborg
14.30-15.00Kaffepaus
15.00-15.30När barnet med eosinofil Esofagit blir 18 år – hur fungerar överföringen till vuxensjukvården?
Docent Robert Saalman, Göteborg och Professor Marie Carlson, Uppsala
15.30-16.00Sammanfattning av dagen och viktiga framtida frågor för patienter med Eosinofil Esofagit. Hur går vi vidare?
Moderatorer: Christine Wennerås och Marie Carlson. Expertpanel: Medverkande föreläsare.

Anmälan

 T.o.m. 8 marsFr.o.m. 9 mars
Anmälningsavgift995 kr inkl. moms1295 kr inkl. moms

I anmälan ingår

  • Föreläsningar
  • Kaffepaus fm/em
  • Lunch

 

Avboknings- och anmälningsvillkor
Vid avbokning fram till och med den 8 mars 2019 debiteras en avbokningsavgift på 500 kr. Vid avbokning därefter debiteras hela avgiften. Eventuell avbokning eller ändring av deltagande måste ske skriftligt till All about meetings AB: registration@allaboutmeetings.se  

Ett stort tack till vår sponsor